Ansökan och blanketter

Vill du ställa ditt barn i kö?

Antingen skriver du ut denna blankett och skickar in med post eller så kan du först spara ner blanketten på din dator, fyll i den och spara igen.

Köanmälan

Köblanketten mailas sedan till förskolechefen malin.olofsson@solstralenhabo.se eller skickas in per post till:
Förskolan Solstrålen
Bränningegatan 7
566 34 Habo