Avgifter

Vi följer Habo kommuns avgifter och den baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Det är därför viktigt att du har anmält din inkomst till oss.
I Habo kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer. För barn som har ett omsorgsbehov på 15 timmar eller mindre betalar du avgift enligt en lägre nivå.

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du har anmält din inkomstuppgift till oss. Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar förskola
  • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats) om du inte uppgett Maxtaxa
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från förskolan eller kommunen

Om du inte anmäler din inkomst kan du bli placerad i högsta avgiftsklassen