Föräldrainformation

Inskolning

När det är dags för ditt barn att börja i förskolan innebär det oftast en stor förändring i hela familjens liv. För ditt barns och er som vårdnadshavares skull är den första tiden, den som vi kallar inskolning viktig att den blir så bra som möjligt. Vi har föräldrainskolning, det innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn i vår verksamhet tre dagar i veckan 8.30-13.30. Vecka nummer 2 kommer personalens tillsammans med er vårdnadshavare överens om tiden, men räkna med att inskolningen tar ca, två veckor.
Du betalar ingen avgift under den första veckan av inskolningen.

Barnets närvarotider

Det är föräldrarnas arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. Verksamheten och personalens tjänstgöringstider planeras efter barnens närvaro,  därför är det mycket viktigt att förskolan alltid känner till de tider som gäller för ditt barn!
Då du som vårdnadshavare har semester förutsätter vi att ditt barn är ledigt tillsammans med dig. Om detta av någon anledning inte är möjligt måste du i samråd med förskolan komma fram till en fungerande lösning.

Att inte avgiften ökar i takt med ökad vistelsetid 
(i intervallet över 15 timmar per vecka) innebär inte 
att man har rätt att utnyttja mer tid än vad som är skäligt med tanke på arbets- och restid.

När omsorgsbehovet förändras

Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska du lämna in nytt schema. Observera att semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden inte kan räknas in för att minska den genomsnittliga närvarotiden.

Placering och förtur i mån av plats

När vi erbjuder plats skickas ett placeringserbjudande hem till dig som vårdnadshavare där du/ni erbjuds plats för ert/era barn. Ni skriver sedan under detta papper och skickar tillbaka det. Personalen kontaktar dig/er sedan för att göra upp inskolningstider.

När ett barn får syskon, har det nya syskonet, när det är dags att börja på förskolan, förtur i mån av plats.

Vi tar också hänsyn till åldersgruppernas sammansättningar.

Allmän förskola, arbetslöshet eller föräldraledighet

Allmän förskola innebär att alla 3-5 åringar har rätt till plats på förskola fr. o. m. september det år barnet fyller tre år. 
Verksamheten är förlagd måndag, onsdag och torsdag 8.30-13.30 under skolans läsår. Man följer skolans läsårstider och är ledig när skolan är stängd.

Barn i åldern 1-3 år till arbetslösa och föräldralediga föräldrar har rätt att behålla sin plats i förskoleverksamheten. Dagarna förändras i september det år man fyller tre år.  Verksamheten är förlagd alla dagar, måndag-fredag 8.30-11.30. Avgiften grundas på den lägre nivån < 15 timmar. Om en arbetslös förälder på nytt börjar arbeta eller studera får barnets vistelsetid utökas.

Planeringsdagar

Förskolan stänger sin verksamhet under fyra dagar per år för att ge pedagogerna möjlighet att gemensamt planera och utvärdera sitt arbete.
Det är två gånger under höstterminen och två gånger under vårterminen.
Ni kommer i god tid få veta när dessa dagar infaller.