Hem

Solstrålen i Habo drivs av Hagakyrkan (fd, Smyrnaförsamlingen) som är ansluten till Evangeliska frikyrkan och är en förskola som jobbar mycket med värdegrundsfrågor och alla barns lika värde. Vi är en liten enhet som värnar om en verksamhet som är öppen för alla och värderar varje kontakt med barn och föräldrar, liten som stor högt. Vi vill att trygghet och glädje samt lust att leka och lära ska prägla vår verksamhet. Tillsammans med vår värdegrund ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du göra för dem” har vi förskolans läroplan som utgångspunkt. Vår förskola startade våren 1998.

Våra VÄRDEORD på förskolan är:

 

Förskolans värdeord – Trygghet, lek och lärande

 

Trygghet

Lek

Lärande 

Dessa tre ord vill vi ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi arbetar mycket med värdegrunden och hur man ska vara en bra kompis, det skapar en trygghet för barnen. Det kan sedan ge möjlighet till att utveckla och utmana barns lärande och till att utveckla barnens samspel i leken.